Πολιτική προστασίας προσωπικών Δεδομένων

Εισαγωγή

Η Εταιρεία με την επωνυμία «MIGO IKE», η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα, επί της οδού Καρανάσιου 3, (τηλ. 2431 600705), δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Η ιστοσελίδα www.originals.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος» ή «ιστότοπος») είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη. Στην προσπάθειά μας να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα χρειαστεί να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν στη διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  περιγράφει τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα καιτη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας, ή κατά την εγγραφή σας στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter). Η Εταιρεία σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενη να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους.

Ποιος είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας;

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της ιστοσελίδας www.originals.gr (στο εξής «επισκέπτες» ή «εσείς») με την έννοια του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 679/2016 είναι η εταιρεία με την επωνυμία «MIGO IKE», η οποία εδρεύει στα Τρίκαλα, επί της οδού Καρανάσιου 3, ΤΚ 42 100 (στο εξής «Εταιρεία» ή «Εμείς»). Το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Εταιρεία είναι το 2431 600705 και το e-mail στο οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε το info@originals.gr

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται;

Ο ιστότοπος συλλέγει προσωπικά δεδομένα από τους χρήστες στις εξής περιπτώσεις: (1) κατά την εγγραφή του χρήστη ως πελάτη, (2) κατά την συμπλήρωση της φόρμας παραγγελίας του χρήστη, (3) κατά την εγγραφή του χρήστη στο ενημερωτικό δελτίο του ηλεκτρονικού μας καταστήματος (newsletter) ή και κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας (4) κατά τη σύνδεσή του χρήστη μέσω άλλης ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Facebook, Instagram, Pinterest). Τα προσωπικά δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά τα εξής:

• Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας, όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου Πληροφορίες λογαριασμού, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβασή σας στις υπηρεσίες μας στο διαδίκτυο

• Στοιχεία πληρωμών και στοιχεία τιμολόγησης

• Πληροφορίες συσκευής

• Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Ο χρήστης/πελάτης έχει την δυνατότητα να επιλέξει δύο (2) τρόπους προκειμένου να ολοκληρώσει μία ηλεκτρονική παραγγελία και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

• Ως επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/ πελάτη θα διατηρηθούν στα αρχεία της Εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση της συγκεκριμένης παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους και η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

• Ως εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος: Στην περίπτωση αυτή ο πελάτης/χρήστης έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο χρήστης/πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο originals.gr (με το όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης του).

Η χρήση πιστωτικής κάρτας, για την χρέωση της οποίας χρειάζονται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου, διασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση.

Για ποιο σκοπό συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και ποια είναι η νομική βάση της επεξεργασίας τους;

Τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας, προκειμένου να έχετε άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, να ανταποκρινόμαστε σε κάθε σας αίτημα και να εκτελούνται άμεσα οι παραγγελίες σας. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων των εγγεγραμμένων χρηστών/επισκεπτών του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η εκτέλεση της σύμβασης και η ολοκλήρωση της συγκεκριμένης κάθε φορά παραγγελίας καθώς και η επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία και η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του χρήστη/πελάτη. Ο επισκέπτης/ εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας κατά τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας ή κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) είναι η συγκατάθεσή σας, την οποία παρέχετε αποδεχόμενοι την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τη διαγραφή σας από τη λίστα αποδεκτών του ενημερωτικού μας δελτίου, κάνοντας χρήση του συνδέσμου που παρέχεται σε κάθε τέτοιο μήνυμα, ή ,τέλος, στέλνοντας το αίτημά σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@originals.gr

Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των εγγεγραμμένων χρηστών/πελατών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος με σκοπό την αποστολή εμπορικών ενημερωτικών και προωθητικών μηνυμάτων. Με βάση το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 3471/2006 δεν απαιτείται η συγκατάθεσή των εν λόγω χρηστών, δεδομένου ότι τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκτήθηκαν νομίμως στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ τους σύμβασης. Ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να διαγραφούν από τη λίστα αποδεκτών, κάνοντας χρήση του συνδέσμου που παρέχεται σε κάθε τέτοιο μήνυμα.

Σε ποιους κοινοποιούνται τα δεδομένα σας;

Κάθε χρήστης-πελάτης που χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα www.originals.gr ενημερώνεται ότι τα προσωπικά του δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση παραγγελίας θα τυγχάνουν επεξεργασίας για το σκοπό της εξυπηρέτησής του τόσο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Εταιρείας όσο και από τρίτους αποδέκτες ή/και εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της στο πλαίσιο της εκτέλεσης μίας παραγγελίας. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες και πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου με τους οποίους συνεργάζεται η Εταιρεία και οι οποίοι δεσμεύονται από κατάλληλες συμβάσεις εμπιστευτικότητας. Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων των χρηστών/πελατών δεν θα γίνεται από την Εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα (www.originals.gr) προς τρίτους .Δικαιώματα υποκειμένου δεδομένων

Κάθε επισκέπτης του δικτυακού τόπου , ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 15 έως 21 αυτού και ειδικότερα:

• Δικαίωμα πρόσβασης : Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύσετε την νομιμότητα της επεξεργασίας. Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε δικαίωμα να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα.

• Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν γίνεται επεξεργασία τους με βάση τη συγκατάθεσή σας ή προκειμένου να προστατευθούν τα έννομα συμφέροντά σας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από τον νόμο), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

• Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν γίνεται για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης Δικαίωμα στη φορητότητα: Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβαστούν τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση τη συγκατάθεση σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματόςς σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του..

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια Αρχή για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, www.dpa.gr)

Η Εταιρεία μας, για να μπορεί να παρέχει την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών στον καταναλωτή χρησιμοποιεί την υπηρεσία Skroutz Analytics. Μέσω της υπηρεσίας αυτής κοινοποιούνται ανώνυμα στατιστικά χρήσης στο Skroutz.gr, ενώ τα δεδομένα που λαμβάνονται μέσω αυτής της υπηρεσίας καλύπτονται από την πολιτική απορρήτου του Skroutz.gr, την οποία μπορείτε να βρείτε στο <a title=”Skroutz_iconics” href=”https://www.skroutz.gr/privacy” target=”_blank”>https://www.skroutz.gr/privacy</a>.

Χρόνος αποθήκευσης δεδομένων

Τα δεδομένα του εγγεγραμμένου χρήστη/πελάτη διατηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας έως ότου ο χρήστης/πελάτης ζητήσει την διαγραφή του λογαριασμού του. Τα δεδομένα του χρήστη της φόρμας επικοινωνίας διατηρούνται μέχρι την ικανοποίηση του αιτήματος επικοινωνίας του.Σε κάθε περίπτωση όσες επεξεργασίες δεδομένων γίνονται βάσει της συγκατάθεσής του χρήστη, τα δεδομένα του θα τηρούνται από την Εταιρεία μέχρι να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του..

Ασφάλεια συναλλαγών

Το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer), είναι σήμερα το παγκόσμιο standard στο διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Επιπλέον, προσωπική ασφάλεια αποτελεί το password που δίνετε όταν γίνεστε μέλος του www.originals.gr. Για να παρουσιάσουμε οποιοδήποτε προσωπικό σας στοιχείο θα πρέπει πρώτα να δοθεί το όνομα του χρήστη και το password.

Χρήση Cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία τοποθετούνται στον υπολογιστή του χρήστη/πελάτη ή σε άλλες συσκευές (smartphones, tablets) κατά την περιήγηση του στον ιστότοπο, επιτρέποντας στην ιστοσελίδα να λειτουργεί απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγει πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζει τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνει την πρόσβασή τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προϊόντων και των υπηρεσιών, που προσφέρονται και διαφημίζονται στον χρήστη, τόσο στην ιστοσελίδα όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τους διαφορετικούς τύπους cookies, ο Δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί τα εξής:

α) Απολύτως απαραίτητα:

Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπού μας.

β) Cookies Στατιστικών (Google analytics):

Χρησιμοποιούμε cookies στατιστικών της Google προκειμένου να διαχωρίζουμε τους επισκέπτες μας και να συλλέγουμε στατιστικές πληροφορίες για την επισκεψιμότητα του Δικτυακού μας Τόπου. Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Universal Analytics και τα Cookies της Google μπορείτε να ανατρέξετε στη διεύθυνση https://policies.google.com/technologies/types?hl=el.

γ)Cookies εμπορικής προώθησης (marketing)

Τα cookies Εμπορικής Προώθησης (Marketing) χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίσουμε διαφημίσεις που είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για τρίτους εκδότες και διαφημιστές.

Απενεργοποίηση Cookies

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς. Επίσης μπορείτε να αποτρέψετε τη συλλογή και χρήση δεδομένων από τα cookies της Google είτε με κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) είτε με την εγκατάσταση του προγράμματος που διατίθεται στη διεύθυνση <a href=”https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el”>https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=el</a>. Σε περίπτωση που απενεργοποιήσετε τα cookies ενδέχεται κάποια τμήματα της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν σωστά ή και καθόλου.

Τροποποιήσεις στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές προβλέψεις ή για να προσαρμόσουμε την Πολιτική μας στην παροχή νέων υπηρεσιών. Αναφορικά με τα δεδομένα σας, θα ισχύει η Πολιτική που είναι αναρτημένη κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στον Δικτυακό μας Τόπο. Εάν οι αλλαγές της Πολιτικής μας σας επηρεάζουν, διότι έχετε επισκεφθεί το www.originals.gr σε χρόνο προγενέστερο των αλλαγών αυτών και τα δεδομένα σας τηρούνται ακόμη, θα ειδοποιηθείτε σχετικά και θα ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας.

Ερωτήσεις προς το ηλεκτρονικό κατάστημα

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή παρατηρήσεις σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@originals.gr